Kluczowe usługi tipmedia Consulting

RODO

doradztwo w zakresie procesów związanych z danymi osobowymi. Usługa skierowana do właścicieli i pracowników przedsiębiorstw, szczególnie osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych.

W ramach usługi przeprowadzamy m.in.:

– analizę struktury organizacyjnej, funkcji oraz obowiązków kadry zarządzającej i podległego personelu;
– analizę pozostałych systemów zarządzania wdrożonych przez organizację;
– weryfikację dostawców i kontrahentów przetwarzających dane osobowe na zlecenie analizę
– bezpieczeństwa systemów informatycznych firmy w tym infrastruktury, aplikacji, procesów i organizacji obszaru IT

Skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły!
Kontakt

MBA

główne zadania i kluczowe kompetencje profesjonalnego managera. Cykl szkoleń dla osób zarządzających, właścicieli przedsiębiorstw i pracowników na stanowiskach menadżerskich.

Uczestnicy szkolenia zdobywają m.in. wiedzę na temat:

– zmina rynkowych w Polsce i ich konsekwencji dla firm
– roli i funkcji managera
– optymalnego wykorzystania zasobów
– sposobów uruchamiania zasobów ludzkich
– zarządzania czasem według zasady 70/20/10

Skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły!

Kontakt

ABC obsługi firmy

klienta biura rachunkowego. Szkolenia dla pracowników biur rachunkowych i księgowości. Wiedza z zakresu drzewa umiejętności profesjonalnego handlowca, sposobu postępowania z różnymi klientami.

Uczestnicy szkolenia zdobywają umiejętności:

budowania pozytywnych relacji z kontaktach z klientami
bycia elastycznym w kontaktach handlowych
identyfikowania typu, sytuacji i dążeń klienta
rozpoznawania typów i sposobó zachowania klientów, dobierać do nich odpowiednie strategie działania

Skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły!

Kontakt